WOC Yazılım | Kurumsal ERP ve Yazılım Çözümleri

29.05.2020

Damga Vergisi Nedir?

Günümüzde en az ödenen vergi olarak bilinen damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devlet kurumları arasında yapılmış ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan, elektronik belgelerden alınan vergilerdir.

Kanunda söz konusu olarak bahsedilen kağıt kelimesi, imzalamak ya da imza yerine geçmekte olan herhangi bir işaret konmak sureti ile düzenlenmekte olan ve herhangi bir durumu ispat ya da belli etmek için elektronik imza kullanılarak ibraz etmek ve aynı zamanda elektronik veri şeklinde oluşturulan bilgi ve belgeleri ifade etmektedir.

Damga vergisinin alınabilmesi için belirlenmiş  bazı şartlar mevcuttur. Damga vergisinin alınabilmesi için bahsedilen kağıdın ibraz edilebiliyor, imzalanabiliyor ya da imza yerine geçebilecek ibarelerin yer alması ve hüküm içermesi gerekiyor.

 

Damga Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kağıtlarda imzası olan kişiler vergi mükellefi olarak tanımlanır. Resmi daireler ve kişiler arasında düzenlenen belgelerde damga vergisi kişiler tarafından ödenir. Yabancı ülkeler de Türkiye’deki yabancı elçilillerde ve konsolosluklarda düzenlenmekte olan kağıtların vergisini Türkiye’de bu kağıtları resmi olan dairelere ibraz eden kişiler ödemekle yükümlüdürler.

Damga vergisinin ödeme yöntemleri kağıdın içeriğine göre değişkenlikgösterir. Makbuz, pul, kesinti ya da basılı damga yöntemlerinden herhangi biriyle ödenebilir. Vergiye konu olan kağıt, kıymetli kağıt değilse vergi maktu (değeri biçilmiş) olarak tahsil edilir. Değer içermesi durumunda ise ödeme nispi olarak yapılır.

 

Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği açıklanır. Tebliğ uyarınca, mükelleflerin damga vergisini ne kadar ödeneceği her yıl belirlenen bu oranlar ile Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulur.

 

Damga Vergisi Hesaplama

Taahhütname, senet, mukavelename gibi kağıt konusuna bağlı olarak alınacak vergiler çeşitlilik göstermekle birlikte bindelik oran üzerinden hesaplanır.

 

Damga Vergisi Beyannamesi

Devamlı damga vergisi mükellefiyetine sahip olan kişiler damga vergisi beyannamesi vermekle mükelleftir. Ödemeler vergi dönemini içeren ayın 26. akşamına kadar yapılır.