WOC Yazılım | Kurumsal ERP ve Yazılım Çözümleri

04.01.2020

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması nedir?

19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre; Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren yayınlanan tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.