WOC Yazılım | Kurumsal ERP ve Yazılım Çözümleri

28.05.2020

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi çeşitli alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder.

 

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavir olabilmek için işletme, maliye, hukuk, iktisat, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ya da siyasal bilimler bölümlerinden en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavlarına girmeye hak kazanarak 3 yıl boyunca bu alanda staj yapmak gerekir.

Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıldır. Mali müşavirlik stajı, ayrı bir staj başlatma sınavı ile başlamaktadır.

Staj tamamlandığında girilen yeterlilik sınavında başarılı olunması halinde mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılır.

Ruhsat alan meslek mensupları bölgelerindeki meslek odalarına ve tüm bölgelerdeki odaların bağlı olduğu TÜRMOB’a kayıtlı olarak görevlerine başlarlar.

Mali müşavirler isterlerse kendi muhasebe bürolarını açabilecekleri gibi bağımlı olarak bulundukları şirketlerde de, imza yetkilerini kullanarak ve ya kullanmadan faaliyet göstererek mesleklerini icra edebilirler.

Tüm bunların haricinde denetim şirketlerinde vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilirler. Bağımsız, kendi bürolarını açarak çalışmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları odadan tescil belgesi alması zorunludur.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Kime Denir?

3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunun 2. Maddesinin a fıkrasına göre herhangi bir işyerine bağlı olarak çalışmadan işlerini yürüten müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.

SMMM’ler gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mevzuatına göre defterlerini tutar; bilanço, kâr-zarar tablosu ve vergi beyannamesi -gibi belgelerini düzenler, işletmelerin muhasebe sistemlerinin yönlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunur ilgili işletmelerde yetkilendirilmiş mali müşavirler finans, mali mevzuat gibi konularda işletmelere destek verir.

Mali konularda denetim yapar mali tablo ve benzeri konularda fikir beyan eder ve bilirkişilik gibi önemli işlerin yönetilmesinde büyük katkı sağlar.

 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) Kime Denir?

3568 sayılı kanunun 2. Maddesinin b fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran; mali mevzuat,finans ve muhasebe konularında destek veren, belgeye dayalı denetim ve araştırmalar yapan mali tablo ve beyanname konularında işletmeye katkıda bulunan bu işletmelerin doğrulama işlemlerini yapan yetkili kişilere Yeminli Mali Müşavir (YMM) denir.

 

Yeminli Mali Müşavirlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden Ne Gibi Bir Farkı Vardır ?

Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yapmış olduğu bazı işlemleri yapamazlar.

YMM’ler kendilerine muhasebe bürosu ve benzeri bir işyeri açamamakla birlikte hiç bir muhasebe bürolarına ortak olamazlar ve muhasebe ile ilgili herhangi bir defter tutamazlar.

 

Mali Müşavirin Genel Görevleri Ne?

Bir mali müşavirin günlük olarak neler yapabileceğini aşağıda bulabilirsiniz.

 • Yeni kurulan ve ya faaliyetlerine devam eden işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek.
 • Adres ya da faaliyet değişikliği iile ilgili işlemleri yapmak,
 • Mükelleflerinden gelir-gider faturalarını bir araya toplayarak kullandığı muhasebe programına ve ya elektronik defterine girişlerini sağlamak ve yönetmek.
 • Şirketlerin kuruluşları için gerekli olan belgeler ile ilgili başvuru ve işlem takibi yapmak.( Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası)
 • Mükelleflerinden banka hesap dökümü ve ekstrelerini alarak hesağ hareketlerini muhasebe programına ve elektronik deftere işlemenin yanı sıra her ay, ay sonunda banka mutabakatlarını yapmak,
 • Her ayın sonunda bordroları hazırlayarak mükellefe göndermek
 • KDV iadesi, sermaye arttırımı gibi çeşitli ve özel amaçlı tespit raporları hazırlamak
 • SGK ile ilgili işe giriş, işten çıkış ve aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazırlayarak elektronik ortamda onaylamak.
 • Girmiş olduğu kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları hazırlamak,
 • Aylık, üç aylıkve yıllık vergi beyannamelerini hazırlamak ve elektronik ortamda onaylayarak tahakkuk fişlerini almak.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini konusunda destek sağlamak.
 • Onaylanan bildirgelere ait tahakkuk fişlerini mükelleflere ileterek SGK ödemelerinin yapılmasını konusunda yardımcı olmak
 • Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları hakkında detaylı fikir danışmanlık yapmak,
 • Kuruluş işlemlerinin haricinde birleşme, devir, bölünme, tasfiye gibi işlemlerde mükellefleri bilgilendirmek ve yol göstermek
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde detaylı incelemeler ve denetimler yaparak rapor düzenlemek.