WOC Yazılım | Kurumsal ERP ve Yazılım Çözümleri

28.05.2020

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Stok, bir firmanı elinde bulundurduğu, hammaddeler, mamuller ve varlıklardır.

Stok mutlaka kontrol altında tutulmak zorundadır. Örneğin, önümüzdeki  herhangi bir etkinlik için x firmada kahve stoğu yoksa talep için birr tahmin yapılarak sipariş verilir ve stok yapılır. Stok tutulması; talep artışını karşılama durumlarında, stokta olan ürünler kapsamında talep oluştuğunda problemsiz bir şekilde piyasaya sunulabilir.

 

Neden Stok Tutulmalıdır?

Stok tutulması her şeyden önce arz talep dengesinin karşılanması içindir. Beklenmedik bir anda gelecek taleplere cevap verebilmek açısından ürünün devamlılığının sağlanması gerekir. Toplu alımlarda indirim sağlamak, fiyat artışlarından etkilenmemek için stok tutulması önemlidir.

Stoklama az ya da çok olacak iki şekilde de yapılabilmektedir. Fazla stoklama yapmak fazla varlık olacağından dolayı depolama maliyetlerinde artışlar yaşanabilir. Fazla stoklamasının aksine az stoklama ise; üretimin durmasına, müşteri taleplerine cevap verilmemesine ve talep alamamasına neden olur. Bütün bunlar müşteri memnuniyetinde azalma, itibarda zedelenme gibi hasarlara yol açmakla birlikte işletmeye maddi ve manevi zarar verir.

 

Stok Tutmanın Yararları

İşletmeler için ihtiyaç duyulan ürünlerin topluca sipariş verilip stokta tutulması maliyetleri düşüreceğinden, gelen talep halinde problem yaşamadan talebi karşılayacak potansiyele sahip olabilmelidir.

Stok yönetimi, bir işletmenin devamlılığını ve  karlılığını sürdürebilmesi için oldukça önemlidir ve hayati önem taşır. Avantajları olarak sayılabilecekler sıralamasında; süreklilik sağlamakla birlikte, üretim sürecinde düzenlilik de sağlar. Yaşanılan üretim sürecinde aksamalar yaşanmaz, ihtiyaç duyulan gereksinimlerde belirlemeler doğru olur ve finansal açıdan etkinlikler fazlasıyla önem kazanır.

 

Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Stok takibinin yapılması basit ve pratik birkaç yöntemle olabilir. Bazı küçük firmalar defter yöntemi kullanırken, büyük firmalar ise Woc stok yazılımları ile gerçekleşir. Woc’da firma hem fatura takibini yapar, hem cari hesabını tutar, gelir gider takipleri düzenler, raporlamasını yapar, stok takibi bilinçli bir şekilde kontrol halindedir.Yazımızın en başında da belirttiğimiz gibi stok bir firma için hazırda bulunan madde ya da varlıkların tamamıdır. Stok tutmak da bu maliyet kalemlerinin kontrol altında tutulmasıdır. Dolayısıyla stok yönetimi, üretim ve arzla birlikte ilerleme durumunda olduğundan dolayı süreklilik ve karlılıkta peşi sıra gelmesi arzu edilen süreçtir.Sektören sektöre göre stok yatırımları önem kazanan bir durumdur. Hangi firma olursa olsun stok yönetimi sayesinde hem müşteri hizmeti kalitesi en üst düzeylerde olur hem de üretim maliyetleri düşürülmüş olur.

 

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok yönetiminin doğru düzgün yapılabilmesi için en iyi yöntem bir stok programı kullanmaktır. Bu program sayesinde deponuzda ürünün ne kadar alındığını anlık olarak kontrol edilebilir, her ürüne ait detaylı bilgilere ulaşılabilir, ürünler kategori olarak ayrırır, tüm stok hareketleri ve yönetim fişleri ikontrol altında tutulur, daha detaylı rapor alınabilinir.

Stoklama doğru çalışılmış bir planlama, yönetim ve raporlama şeklinde düzenlenen geniş bir alandır. Stok yönetiminde en çok karşılaşılan sorunlar kayıt altına alınmada aksaklıklar başta olmak üzere son kullanma tarihinin, malzemelerin doğru şekilde istiflenmemesi, envanterlerin dikkate alınmaması, analizlerin dikkate alınmaması ve hatalı stok giriş-çıkışları gibi detaylardır. Tüm bunlara karşı stok yönetimi dikkate alınması gereken bir yönetimdir.