İK MODÜLÜ

İnsan Kaynakları yönetiminde yepyeni bir bakış açısı yakalayın!

İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde, tek noktadan ele almak, işletmelere iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bu hedef doğrultusunda geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırdır.

Modüler yapısıyla ihtiyaca göre şekillendirilebilen WOC ERP İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, yerleşik ya da web tabanlı kullanım sayesinde de insan kaynağını daha hızlı ve esnek bir şekilde yönetmeye olanak tanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir, ne kazandırır?

Bir işletmenin varlığını sürdürmesi açısından, müşterileri kadar çalışanları da büyük önem taşır. İşe alımdan bordrolamaya, eğitimlerden performans değerlendirmelerine dek tüm İK süreçlerini dijitalleştirmek, insan kaynağının daha verimli yönetilmesini sağlamanın yanı sıra çalışan memnuniyetini, dolayısıyla da işletmenin genel performansını artırır.

İnsan Kaynakları Yönetimi çözümlerini kimler kullanabilir?

Mikro işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma HR çözümlerinden yararlanabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi çözümü seçerken nelere dikkat etmeliyim?

İnsan Kaynakları Yönetimi çözümü seçerken, işletmedeki farklı teknolojik çözümlerle entegre çalışabilen, mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek esneklikte bir yapının tercih edilmesi önemlidir. Ayrıca yasal mevzuata uyum sağlayacak şekilde sürekli güncellenen bir çözümün kullanılması, insan kaynakları uygulamalarından alınacak verimi de artıracaktır.

?

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
İnovasyon odaklı yaklaşımı ve teknoloji deneyimiyle şekillenen İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Web tabanlı kullanım sayesinde daha hızlı ve esnek bir insan kaynağını hızlı ve etkin biçimde yönetmeyi sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncelleniyor.

Çalışan portalı ve self-servis teknolojilerle işletme genelinde şeffaflığı ve kullanım kolaylığını da destekleyen bu çözümler, tüm İK verilerini tek noktada birleştirip yetki dahilinde erişime açarak pek çok İK sürecinin daha kısa ve daha verimli hale gelmesini sağlıyor.

İzin yönetiminden performans yönetimine kadar pek çok işlem İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri ile kısa zamanda ve kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Bordro Yönetimi
İnsan kaynağı süreçlerinde özellikle bordrolama, izin yönetimi, borç-alacak yönetimi gibi operasyonlar yoğun zaman ve emek gerektirir.

İK ekipleri açısından zaman baskısı yaratan bu operasyonları otomatize etmek hem iş gücü kaybını önler hem de manuel uygulamalardaki hataları en aza indirir.

İK süreçlerinin yönetiminde uzun yıllara dayalı deneyiminden yararlanan, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor.

Bordro odaklı çözümleri, İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca işlem takibinin kolaylığı sayesinde işletmelerin operasyonel maliyetleri de düşüyor. Bordro çözümleri, imzalı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleriyle de entegre çalışarak kaynakları uçtan uca yönetme imkanı sunuyor.

● Her ölçekten ve sektörden işletmeye uygun
● Güncel yasal mevzuata uyumlu
● İlgili kurumlarla hızlı iletişim
● Bordroların aylık e-posta ile gönderimi
● Verilere dayalı bütçe tahminleri
● Bireysel emeklilik işlemleri

İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi
İnsan kaynağının en verimli şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, işletmelerin finansal sonuçlarını da doğrudan etkiler.

Dolayısıyla işe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde ele almak, bir işletmenin yapabileceği en önemli yatırımlardan biridir.

İK’ya özel çözümler, tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendirir.

Bu çözümlerin mevzuattaki değişikliklere göre düzenli olarak güncellenmesi de hem yasal uyumluluğu hem de verimli İK yönetimini sağlar. İK odaklı çözümleriyle işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor.

İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşan portföyde, web tabanlı seçenekler de sunuluyor.

İK çözümleri insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.

● Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi
● Zaman ve iş gücü tasarrufu
● Web üzerinden kullanım imkanı
● Yasal mevzuata uyum
● Portal üzerinden self-servis kullanım