MUHASEBE

Bütçenizi hızlı, esnek ve güvenli bir şekilde yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Bütçe dönemleri, bir işletmenin gelecek rotasının ve finansal tablosunun çizilmesi açısından kritik zamanlardır. Genellikle yoğun emek ve uzun zaman verilen bu süreçlerde; verilerin doğruluğu ve güvenirliği, öngörülerin isabetli olması, revizyon yapabilme esnekliği gibi özellikler büyük önem taşır.

Bu nedenle, güçlü kontrol mekanizmalarıyla veri kontrolü sağlarken veri giriş uygulamalarında da hataya yer bırakmayan bir sistem kurmak gerekir.

Esnek ve güvenilir bir çalışma platformu sağlayan bu çözüm, bütçe hazırlamada da disiplin ve tutarlılığın garantisi olacaktır. Bütçe süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale gelmesiyle iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanır, maliyet kontrolü ve finansal sonuçlar da iyileşir.

Güçlü ve inovatif teknolojileriyle sunulan, işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, oluşturulan bütçelerin güvenilirliğini de artırıyor.

Tutarlı öngörüler ve isabetli kararlar için ilk adım olan ile bütçe hazırlama süresi önemli ölçüde kısalırken, bütçe revizyonu da kolaylaşıyor.

Kazandırdığı daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Bütçe hazırlamada zaman ve iş gücü tasarrufu
Hedef ve gerçekleşen bütçe karşılaştırma imkanı
Farklı bütçelerin konsolidasyonu
Excel sayfası mantığıyla kolay bütçe tasarımı
Dövizli bütçe oluşturma

MUHASEBE VE FİNANS

Girişimcilik düşüncesi her iş yerinde önemlidir. Kapsamlı maliyet muhasebesi ile ekibiniz, ürün ve faaliyetlerin maliyet etkinliğini ölçebilir, karar vermeyi geliştirir ve şirketinizin başarısını yönlendirir.

ERP sadece mallarınızın ve hizmetlerinizin maliyetini izlemekle kalmaz aynı zamanda farklı koşullardaki maliyetleri karşılaştırmak için kullanabileceğiniz araçlar sağlar.

Denetleyiciler, bir etkinliğin veya işlemin faydalarını hızlı bir şekilde analiz edebilir ve yönetim için en uygun eylem yolunu önerebilir.

Maliyet muhasebesi, şirket içindeki dahili hizmet alışverişlerini haritalamak için otomatik ofset fonksiyonu, Dahili Hesap Etkinlik Tahsisi (IAAA) içerir. IAAA’ya ek olarak, genel giderler aylık bazda maliyet nesnesine karşı gönderilebilir. Bu, geleneksel sipariş maliyeti hesaplamasında mümkün olduğunca daha doğru bir gelir tablosu sağlar. ERP’deki maliyet ve hizmet hesaplamaları, dahili muhasebenin parçası olarak esnek planlı maliyet muhasebesini desteklemektedir.

Planlanan maliyetlerin planlama için değiştirilen tüm gerçek koşullarda ayarlanmasını sağlar. Hedef / fiili karşılaştırmadan kabul edilemez farklar düzeltilebilir. Mali muhasebe ve duran varlık muhasebesi gibi çeşitli alanlardan gelen veriler maliyet muhasebesi ile entegredir.

ERP’deki maliyet muhasebesi aynı zamanda üretim faaliyetinin maddi değerlemesi ve değerlendirmesinden gelen verileri birleştirir.

 

Maliyet muhasebesi yapısı
ERP sisteminde maliyet muhasebesi, alt alanlar, maliyet tipi muhasebesi, maliyet merkezi muhasebesi ve maliyet nesnesi muhasebesi tek başına veya birlikte kullanılabilir şekilde yapılandırılmıştır.

Entegre bir muhasebe sistemi ilkesine göre yapılandırılmıştır (veriler, kapalı bir tahsis grubunda girilmiş ve işlenmiştir). Gerçek veriler söz konusu olduğunda, maliyet muhasebesi finansal muhasebe verilerine erişir.

Ek istatistik bir dergide, yalnızca maliyet muhasebesi kayıtları kaydedilebilir. Maliyet muhasebesi ile, basit maliyet muhasebesinden esnek planlı maliyet muhasebesine kadar geniş bir yelpazede farklı çözümleri esnek bir şekilde eşleyebilirsiniz.

Mali hesapların integrasyonu
Mali hesapların gerçek değerleri sinansal hesaplardan gelir. Atfedilen, mali hesaplarda istatistiksel verilerden üretilen gerçek değerler istisnadır. Finansal hesaplar ve mali hesaplar maliyet türleri yoluyla bağlanmıştır.

Maliyet muhasebesi değerleri
Maliyet muhasebesi genellikle gerçek ve planlanan değerleri kullanır. Bununla birlikte, aynı zamanda gerçek / planlı muhasebe veya tamamen gerçek olarak kullanılabilir.

Maliyet tipi girişi
Maliyet tip giriş grupları, maliyet tiplerine bağlı ödemeleri postalar. Finansal hesaplarda ve ücret girişlerinde belirtilen fiyatlandırmaları kullanmak için, fiyat tipleri P&L hesaplarında belirlenmiştir. Finansal hesaplardaki ücretleri postalamak için ERP değerleri ve maliyet tiplerini otomatik biçimlendirir.

Geliştirmeler
Maliyet muhasebesi, örneğin, ana verileri sunmak için kullanılan birçok değerlendirmeyi sağlar. Mali muhasebeden Gelir Tablosu hesapları ile maliyet muhasebesinin maliyet türleri arasındaki bağlantılar veya maliyet merkezleri ve maliyet nesneleri için konsolidasyon yapılarının maliyet türleri de gösterebilirler.

Veri analizinin gelişimi
Masraf dağıtım tablosu (EDS) maliyet merkezleri ve maliyet nesnelerinde oluşan belirli maliyet türleri için maliyet tutarını görüntüler. Bir önceki yıla kıyaslama yapmak da mümkündür. Ayrıca, farklı işlem şekil türleri (gerçek maliyetler, sabit planlı maliyetler, oransal planlanan maliyetler, hedef maliyetler, mutlak ve göreceli hedef / gerçek varyans) de görüntülenebilir.

EDS’ye ek olarak, bireysel veya çok masraflı merkezlerin ve maliyet nesnelerinin değerlendirilmesi için kullanılabilen bilgi sistemleri (maliyet merkezi / maliyet nesne sayfası gibi) de mevcuttur. Genel gider rapor bilgi sistemi, birincil maliyet merkezleri ve maliyet nesnelerinin temizlenmesi için kullanılır. Bu, örneğin, havale giderlerini ve doğrudan doğrudan maliyetleri gösterir.

Hesap raporu bilgi sistemi, girdilerin belirli bir maliyet türünün belirli bir maliyet unsuruyla ilişkili olarak yapıldığı tüm hesapları listelemek ve gruplamak için kullanılabilir. Bir ikincil maliyet raporu, maliyet merkezleri arasındaki belirli servis dönemi değişimlerini belirli bir zaman aralığında gösterir.

İç hesap etkinliği atamasi (IAAA)
İç hesap faaliyeti tahsisi (IAAA), masraf yerleri arasında, masraf yerinin kredilendirilmesi ve borçlandırılması yoluyla değiş tokuş edilen hizmetleri (değer bakımından) eşleştirir ve istatistik günlüğüne kayıtlar oluşturur. IAAA çalıştırıldığında, çözmek için bir matematiksel formül kullanır.

IAAA, her maliyet merkezi için aşağıdaki değerleri hesaplar
● Tam, marjinal ve sabit maliyet oranı
● Sabit maliyet varyans oranı
● Kullanım varyans oranı
● Kullanım varyans oranı
● Birincil masraflar
● Toplam tutar
● Birincil maliyet merkezleri için genel gider artırımı oranı

Dahili hesap etkinliği tahsisi için seçenekler
● Ön izleme veya giriş modu
● Gerçek, planlı veya gerçek / planlı veri türleri
● Aylık veya yıllık giriş dönemi

IAAA gerçekleştirildikten sonra, maliyet merkezleri için farklı maliyet oranları mevcuttur. Birincil maliyet merkezleri daha sonra genel masraf ücretlerine sahip olacaklardır.

Maliyet merkezi muhasebe
Maliyet Merkez Muhasebesi, maliyet merkezleri için maliyetleri toplar. Masraf yerlerinden maliyetler (ve maliyet nesneleri) EDS'de eşleştirilir.

EDS, AŞAĞIDAKİ FONKSİYONLARI SUNAR:
● Gerçek masrafların gösterilmesi
● Planlamanın yapılması (sabit ve oransal planlı maliyetler arasındaki fark)
● Matkap işlevleri, örn. Giriş raporu, hesap raporu ve belge raporu
● Hedef maliyetlerin ve göreceli ve mutlak varyansların hesaplanması
● Katkı payı hesaplaması veya ek masraf hesaplaması gibi tablolama değerlendirmelerinin gösterilmesi

Maliyet muhasebesi - katkı payı hesaplama
Gider dağıtım tablosunda (EDS) her maliyet nesnesi için bir katkı payı hesaplaması yapılabilir. Örneğin, bir maliyet nesnesinin geliri, direkt malzeme ve üretim maliyetleri ile karşılaştırılabilir, böylece katkı marjı 1 olur. Bu doğrudan maliyetler, malzeme maliyetleri gönderimi ve üretim maliyetleri yüklemesi kullanılarak otomatik olarak duyurulur.

Katkı payı 2, EDS'deki üretim birincil maliyet merkezinden malzeme asma yük atma oranını ve birincil üretim maliyetinden elde edilen üretim yükü oranını haritalandırarak hesaplanmaktadır. Daha sonra, bunlar katkı payı 1'den çıkarılır. Bu, bir katkı payı hesaplamasının EDS'de maliyet hedefi seviyesinde, maliyet merkezi muhasebesinden ek yük ücretleriyle eşlenebilmesini sağlar.

Üretim maliyeti ilanı
Üretim masrafı ilanı işlevi, tamamlanma teyitlerinden personel ve makine zamanlarının değerlenmesini sağlar.

Daha sonra, bunları, bireysel maliyet nesnelerine göre farklılaştırılmış üretim maliyetlerini belirlemek için kullanır.

Personel zamanlarının değerlemesi için ücret grupları mevcuttur ve makine saatleri, saatlik ücretler kullanılarak değerlenir.

Aşağıdakiler, tamamlanma teyitleri henüz yayınlanmadığı sürece düzenlenebilir: Sabit ve değişken makine saatlik ücretler, personel saatlik ücretler, genel masraflar ve özel maliyetler. Değerlemeden kaynaklanan üretim maliyetleri, istatistiksel girdiler vasıtasıyla ilan edilecektir. ERP, üretim faaliyetinin değerlemesi ve yüklemesini otomatik olarak gerçekleştirir.

Çok katmanlı katkı marjı hesabı
ERP farklı katmanlara göre farklılık gösteren bir katkı marjı hesaplamasını desteklemektedir. Tek boyutlu kâr ve zarar tablolarına eklemek için karar bazlı maliyet muhasebesi için çok katmanlı bir analiz aracı gerekir. Bu, kayıp kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olur.