WOC Yazılım | Kurumsal ERP ve Yazılım Çözümleri

01.02.2024

Kurumsal Yazılım Satın Alma Sürecine Yönelik Önemli Bilgiler ve Öneriler

KURUMSAL YAZILIM NEDİR?

 

Kurumsal yazılım, genellikle büyük işletmelerin veya kuruluşların özel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen yazılım çözümlerini ifade etmektedir. Kurumsal yazılımlar, geniş kapsamlı iş süreçlerini destekleyen, verimliliği artıran ve kurumsal kaynakları yönetmeye yardımcı olan uygulamalardır. Kurumsal yazılımlar, bir organizasyonun çeşitli departmanları arasında bilgi akışını kolaylaştırır, veritabanları, iş süreçleri ve iletişim sistemleri yönebilmek için birçok özelliği içerir. 

 

Kurumsal Yazılımlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdırlar? 

Firmanızın kurumsal yazılım ihtiyacına yönelik yakın zamanda bir satın alma planı yapıyorsanız, seçilecek yazılımın günümüz teknoloji ve trendlerine uygun özelliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Şirketiniz için stratejik bir adım olan bu kararı alırken, aşağıdaki teknik noktalara özel bir önem atfedilmelidir.

Entegrasyon: Farklı departmanlar arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak için farklı sistemleri bir araya getirme yeteneğini ifade etmektedir. WOC ERP’nin diğer uygulamalarla entegre olabilmesi için gereken teknik yeterlilikler arasında, açık ve belgelenmiş API'lerin kullanılabilirliği, geniş veri formatlarını destekleme yeteneği, web servisleri ile iletişim kurabilme, ETL araçlarıyla veri entegrasyonunu gerçekleştirebilme, standart veri modellerini benimseme ve iş akışı entegrasyonunu sağlama gibi faktörler bulunmaktadır. Bu özellikler, WOC ERP sisteminin farklı yazılımlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesini ve iş süreçlerini etkili bir biçimde yönetebilmesini sağlamaktadır. WOC ERP; TURMOB, POWER BI, FAST REPORT gibi uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda yerel ya da global tüm farklı ERP sistemlerine entegre olabilme özelliğine sahiptir. Yakın zamanda WOC ERP, OPEN AI entegrasyonunu müşterilerinin kullanımına sunacaktır. 

 

Verimlilik: İş süreçlerini otomatikleştirme ve iyileştirme amacıyla tasarlanmış özellikleri ifade etmektedir. WOC ERP sisteminin verimlilik özelliklerini artıran bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında, iş süreçlerinin entegrasyonu ve otomasyonu önemli bir rol oynar. ERP, farklı departmanlardaki bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı veri erişimini sağlar ve bu da hızlı karar almayı destekler. Ayrıca barkodlu stok yönetimi, akıllı kod sistemi, talep planlaması ve tedarik zinciri yönetimi gibi işlevlerdeki otomasyon sayesinde malzeme akışını optimize eder. Finansal modüller, maliyet analizi ve bütçe yönetimi gibi özelliklerle şirketin finansal performansını artırır. Sistem içerisinde 200’den fazla hazır rapor bulunmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, personel takibi ve teşvikli personel yönetimi gibi fonksiyonlar, işgücü planlamasını iyileştirmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) modülü ile , müşteri memnuniyetini ve satış performansını artırmaktadır. Yöneticiler ve her kişiye özel raporlama ekranları, veri analitiği ve anlık raporlama gibi özellikler ise yöneticilere daha iyi bilgi sağlayarak stratejik karar almayı destekler. Akıllı kod sistemi, mali tablolardaki grid mantığı, cari listelerinin yönetimi ve gruplandırılmaları, birim dönüşümler, log tabiki, lokasyon ve kişi bazlı yetkilendirme, otomatik satınalma, grup şirketlerini birbirine bağlayabilme vb. gibi birçok özelliği ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını sistem içerisinde gideren sayısız özelliklere sahiptir. 

 

Güvenlik: Hassas kurumsal verilerin korunması için güvenlik önlemlerini içeren yazılım çözümleri ifade etmektedir. WOC ERP, dünya’nın en güvenli bulut çözümü olan Microsoft Azure üzerinde verilerini barındırmaktadır. Azure, endüstri standardı güvenlik uygulamalarını izler ve çok katmanlı güvenlik önlemleri sağlar. Bu önlemler arasında veri şifreleme, kimlik doğrulama, erişim kontrolü, tehdit analitiği ve güvenlik izleme gibi unsurlar yer alır. Böylece WOC ERP müşterileri fazla sunucu ve güvenlik maliyetleri ile karşılaşmaz. 

 

Ölçeklenebilirlik: İşletme büyüdükçe ve değiştikçe adapte olabilme yeteneğini ifade etmektedir. WOC ERP, işletmelerin üretim operasyonları dahil tüm süreçlerini firmaların iş akış süreçlerine göre dijitalleştirebilmektedir. Bu WOC ERP’nin en güçlü özelliklerinden bir tanesidir. WOC ERP müşterilerine özel ihtiyaçlarına uygun yazılım çözümleri sunarak dijital dünyayı en keyifli şekilde yönetmelerini sağlarlar. 


 

Raporlama ve Analitik: İşletme performansını değerlendirmek ve karar verme süreçlerini desteklemek için raporlama ve analitik araçları ifade eder. Sistem içerisinde bulunan 200 rapor ile birlikte müşterilerimiz sistemde bulunmayan raporlar için destek talep edebilmektedir. Aynı zamanda WOC ERP, Power BI, Fast Report gibi uygulamalar ile entegra bir şekilde çalışıyor olması raporlama süreçlerinde büyük rahatlık sağlamaktadır. 

 

Mobil Uygulamalar: Çalışanların ve yöneticilerin mobil cihazlar üzerinden erişim sağlamasına olanak tanıyan uygulamaları ifade etmektedir. WOC ERP, firmaların saha operasyon ihtiyaçlarının tespitini yapmıştır ve satış operasyon ve üretim operasyonları ve teknik servis modülleri için için gerekli olan mobil geliştirmeleri gerçekleştirmiştir. IOS ve Android cihazlardan erişim sağlayabilmektedir. 

 

Kullanıcı Dostu Arayüz: Kolay anlaşılabilir ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olma özelliğini ifade etmektedir. WOC ERP, Kullanıcı deneyimleri referans alınarak kullanıcı dostu ekranlar ile tasarlanmıştır. 

 

Bulut Tabanlı Çözümler: Bulut tabanlı çözümler (cloud-based solutions), bilgisayar kaynaklarının internet üzerinden sunulan hizmetler aracılığıyla paylaşılmasını ifade eder. Bu çözümler, kullanıcıların donanım ve yazılım kaynaklarına fiziksel erişimleri olmadan, internet üzerinden bu kaynaklara erişim sağlamalarını mümkün kılar. WOC ERP’ Türkiye’nin %100 yerli ve milli bulut tabanlı ERP’si olmanın gururu ile kullanıcılara internet bağlantısı üzerinden herhangi bir cihazdan erişebilme özelliği sunar. Bu, coğrafi konumdan bağımsız olarak çalışma ve verilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. 

 

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

www.woc.com.tr 

info@woc.com.tr